Welkom aan boord!

De schippers Marly en Mike heten u van harte welkom aan boord van de Stortemelk.

Willkommen an Bord!

Die Skipper Marly und Mike heißen Sie an Bord der Stortemelk herzlich willkommen.

Welcome on board!

The skippers Marly and Mike welcome you aboard
the Stortemelk.

Copyright © 2014 Stortemelk Sailtravel. All rights reserved.

follow us on